Divyanka Tripathi

Actor

Born: Bhopal, Madhya Pradesh, India