Hoi-San Kwan

Actor

Born: Guangzhou, Guangdong, Republic of China