Ping Yu Chang

Actor

Born: Tianjin, Republic of China