Page Last Updated 15 September 2019

125.74 MbpsAVERAGE SPEED

10900.0 MbpsFASTEST SPEED

See Broadband Speeds From

Nagpur Speeds

A Komparify User

0.56 Mbps

A Komparify User from Shyam Palace, Dhantoli, Nagpur, Maharashtra 440012, India measured Internet speed of 5.24 Mbps on August 23, 2018 08:38

5.24 Mbps

A Komparify User from Shyam Palace, Dhantoli, Nagpur, Maharashtra 440012, India measured Internet speed of 6.10 Mbps on August 23, 2018 08:37

6.1 Mbps

A Komparify User from Sankul Apartment, Ganeshpeth Colony, Nagpur, Maharashtra 440018, India measured Internet speed of 1.75 Mbps on August 07, 2018 18:26

1.75 Mbps

A Komparify User from Sankul Apartment, Ganeshpeth Colony, Nagpur, Maharashtra 440018, India measured Internet speed of 4.29 Mbps on August 07, 2018 18:11

4.29 Mbps

A Komparify User from Sankul Apartment, Ganeshpeth Colony, Nagpur, Maharashtra 440018, India measured Internet speed of 4.21 Mbps on August 07, 2018 18:07

4.21 Mbps

A Komparify User from 26, Khadgaon Rd, Vikas Nagar, Vayusena Nagar, Nagpur, Maharashtra 440023, India measured Internet speed of 0.12 Mbps on July 22, 2018 00:27

0.12 Mbps

A Komparify User from Verve Apartments - By The Construction Group, Badapur, Maharashtra 431202, India measured Internet speed of 5.02 Mbps on July 12, 2018 20:58

5.02 Mbps

A Komparify User from 105, Clark Town, Nagpur, Maharashtra 440014, India measured Internet speed of 0.66 Mbps on July 06, 2018 18:10

0.66 Mbps

A Komparify User from 575, Ansar Nagar, Itwari, Nagpur, Maharashtra 440014, India measured Internet speed of 3.89 Mbps on June 26, 2018 18:18

3.89 Mbps

A Komparify User from Kalash Apartment, 104, Khamla Rd, Beside Gulmohar Sabhagruh, Pande Layout, Khamla, Nagpur, Maharashtra 440010, India measured Internet speed of 0.87 Mbps on June 25, 2018 12:59

0.87 Mbps

A Komparify User from 58, Hingna Rd, Wanadongri ct, Nagpur, Maharashtra 441110, India measured Internet speed of 0.58 Mbps on June 18, 2018 19:01

0.58 Mbps

A Komparify User from 42, Nagpur-Bhandara-Rajnandgaon-Raipur Rd, Shashtri Nagar, Nagpur, Maharashtra 440008, India measured Internet speed of 3.15 Mbps on June 13, 2018 22:59

3.15 Mbps

A Komparify User from 199, Narendra Nagar Extension, Madhuban Layout, Badil Kheda, Nagpur, Maharashtra 440015, India measured Internet speed of 1.05 Mbps on June 13, 2018 09:19

1.05 Mbps

A Komparify User from 24, QMTI quarters, Range Hills, Pune, Maharashtra 411020, India measured Internet speed of 5.24 Mbps on June 09, 2018 13:59

5.24 Mbps

A Komparify User from 6, Ajni Rd, Rajabaksha Medical Chowk, Rambagh, Nagpur, Maharashtra 440003, India measured Internet speed of 0.93 Mbps on June 08, 2018 16:40

0.93 Mbps

A Komparify User from 2, Chandrakiran Nagar, Nagpur, Maharashtra 440034, India measured Internet speed of 2.45 Mbps on June 03, 2018 15:22

2.45 Mbps

A Komparify User from palkar nagar plot no. 39 Dawlamethi, Waddhamna, Nagpur, Maharashtra 440023, India measured Internet speed of 0.78 Mbps on May 27, 2018 15:19

0.78 Mbps

A Komparify User from 30, New Jagruti Colony, KT Nagar, Nagpur, Maharashtra 440013, India measured Internet speed of 3.65 Mbps on May 12, 2018 00:56

3.65 Mbps

A Komparify User from 729, Panchpaoli Rd, Balabhaupeth, Nagpur, Maharashtra 440017, India measured Internet speed of 1.09 Mbps on May 11, 2018 13:14

1.09 Mbps

A Komparify User from 729, Panchpaoli Rd, Balabhaupeth, Nagpur, Maharashtra 440017, India measured Internet speed of 0.96 Mbps on May 11, 2018 13:12

0.96 Mbps

A Komparify User from 2259A/6, New Sneh Nagar, Nagpur, Maharashtra 440015, India measured Internet speed of 2.47 Mbps on May 09, 2018 13:34

2.47 Mbps

A Komparify User from 2259A/6, New Sneh Nagar, Nagpur, Maharashtra 440015, India measured Internet speed of 2.45 Mbps on May 09, 2018 13:31

2.45 Mbps

A Komparify User from F-1, Barlinge layout, Laxminagar, Nagpur, Maharashtra 440020, India measured Internet speed of 2.42 Mbps on May 06, 2018 11:05

2.42 Mbps

A Komparify User from Renuka Nagar, Panchatara Society, Manish Nagar, Somalwada, Nagpur, Maharashtra 440025, India measured Internet speed of 2.48 Mbps on April 27, 2018 14:53

2.48 Mbps

A Komparify User from 99-419, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Lokmat Square, Dhantoli, Nagpur, Maharashtra 440010, India measured Internet speed of 7.28 Mbps on April 14, 2018 13:25

7.28 Mbps

A Komparify User from 99-419, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Lokmat Square, Dhantoli, Nagpur, Maharashtra 440010, India measured Internet speed of 7.23 Mbps on April 14, 2018 13:23

7.23 Mbps

A Komparify User from 13, Anand Nagar, Tatya Tope Nagar, Pratap Nagar, Nagpur, Maharashtra 440020, India measured Internet speed of 5.03 Mbps on April 03, 2018 12:30

5.03 Mbps

A Komparify User from 2247A/6, Wathoda Layout, Kharbi, Nagpur, Maharashtra 440024, India measured Internet speed of 1.91 Mbps on April 02, 2018 19:09

1.91 Mbps

A Komparify User from Gyan Ganga Apartment Road, Nakhate Vasti, Baderaj Colony, Rahatani, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411017, India measured Internet speed of 1.21 Mbps on March 07, 2018 10:20

1.21 Mbps