Page Last Updated 20 February 2020

6.9 MbpsAVERAGE SPEED

42.39 MbpsFASTEST SPEED

Surat Speeds

A Komparify User from 370, Syamdham Society, Nana Varachha, Surat, Gujarat 395006, India measured Internet speed of 4.11 Mbps on July 27, 2018 11:28

4.11 Mbps

A Komparify User from 69, Virdarshan Society, Parvat Gam, Shakti Nagar, Surat, Gujarat 395012, India measured Internet speed of 5.44 Mbps on July 20, 2018 14:43

5.44 Mbps

A Komparify User from 145, Hariom Society, Katargam, Surat, Gujarat 395004, India measured Internet speed of 2.38 Mbps on July 16, 2018 22:32

2.38 Mbps

A Komparify User from Canal Rd, Vesu, Surat, Gujarat 395007, India measured Internet speed of 6.79 Mbps on July 12, 2018 16:33

6.79 Mbps

A Komparify User from 12, Surat - Kamrej Hwy, Sham Nagar, Sarthana Jakat Naka, Nana Varachha, Surat, Gujarat 395006, India measured Internet speed of 2.44 Mbps on July 12, 2018 11:22

2.44 Mbps

A Komparify User from 84, M D Park Society, Nana Varachha, Surat, Gujarat 395006, India measured Internet speed of 3.21 Mbps on June 28, 2018 23:02

3.21 Mbps

A Komparify User from talcv, Bhaga Talav Main Rd, Laxmi Nagar, Shahpore, Udhna, Surat, Gujarat 395003, India measured Internet speed of 0.29 Mbps on June 26, 2018 17:24

0.29 Mbps

A Komparify User from talcv, Bhaga Talav Main Rd, Laxmi Nagar, Shahpore, Udhna, Surat, Gujarat 395003, India measured Internet speed of 3.88 Mbps on June 24, 2018 20:16

3.88 Mbps

A Komparify User from Royal Bungalows, Piplod, Surat, Gujarat 395007, India measured Internet speed of 10.68 Mbps on June 14, 2018 16:29

10.68 Mbps

A Komparify User from talcv, Bhaga Talav Main Rd, Laxmi Nagar, Shahpore, Udhna, Surat, Gujarat 395003, India measured Internet speed of 0.92 Mbps on June 13, 2018 12:03

0.92 Mbps

A Komparify User from Hari Krushna Building, 11, Shri Lilashah Marg, Opp.Dharmanad, Nandu Doshi Ni Wadi, Tunki, Katargam, Surat, Gujarat 395004, India measured Internet speed of 3.92 Mbps on June 08, 2018 19:38

3.92 Mbps

A Komparify User from 315B, Nagsen Nagar, Aveerbhav Society-2, Pandesaragam, Udhna, Surat, Gujarat 394220, India measured Internet speed of 0.49 Mbps on June 04, 2018 14:12

0.49 Mbps

A Komparify User from A-16, Sumul Dairy Rd, Yogicharan Society, Shraddha Society, Patel Nagar, Surat, Gujarat 395004, India measured Internet speed of 1.14 Mbps on May 26, 2018 11:15

1.14 Mbps

A Komparify User from Surat - Navsari - Palsana Road, Bhestan, Udhna, Surat, Gujarat 395023, India measured Internet speed of 2.46 Mbps on May 19, 2018 22:37

2.46 Mbps

A Komparify User from talcv, Bhaga Talav Main Rd, Laxmi Nagar, Shahpore, Udhna, Surat, Gujarat 395003, India measured Internet speed of 0.15 Mbps on May 17, 2018 11:58

0.15 Mbps

A Komparify User from C-83, Palapur Rd, Manoj Nagar, Balaji Krupa Society, Mahadev Nagar, Pankaj Nagar, Surat, Gujarat 395009, India measured Internet speed of 1.69 Mbps on May 06, 2018 11:46

1.69 Mbps

A Komparify User

16.51 Mbps

A Komparify User from talcv, Bhaga Talav Main Rd, Laxmi Nagar, Shahpore, Udhna, Surat, Gujarat 395003, India measured Internet speed of 0.79 Mbps on April 26, 2018 10:35

0.79 Mbps

A Komparify User from talcv, Bhaga Talav Main Rd, Laxmi Nagar, Shahpore, Udhna, Surat, Gujarat 395003, India measured Internet speed of 0.88 Mbps on April 26, 2018 10:33

0.88 Mbps

A Komparify User from 39, Bhatar Rd, Bhatar, Athwa, Surat, Gujarat 395001, India measured Internet speed of 11.06 Mbps on April 13, 2018 11:27

11.06 Mbps

A Komparify User from Parvat Gam-Devadh Rd, Shakti Nagar, Surat, Gujarat 395010, India measured Internet speed of 0.80 Mbps on April 11, 2018 15:07

0.8 Mbps

A Komparify User from Shantivan Apartment, 1, Anand Mahal Rd, Adajan Gam, Guru Ram Pavan Bhumi, Shanti Niketan Society, Adajan, Surat, Gujarat 395009, India measured Internet speed of 0.16 Mbps on March 30, 2018 10:52

0.16 Mbps

A Komparify User from talcv, Bhaga Talav Main Rd, Laxmi Nagar, Shahpore, Udhna, Surat, Gujarat 395003, India measured Internet speed of 0.49 Mbps on March 28, 2018 17:14

0.49 Mbps

A Komparify User from 22, Krushnakunj Society, Amroli, Surat, Gujarat 394107, India measured Internet speed of 3.41 Mbps on March 24, 2018 12:06

3.41 Mbps

A Komparify User from B-6, Swaminarayan Nagar-2, Gita Nagar Society, Vishal Nagar, Surat, Gujarat 395004, India measured Internet speed of 4.86 Mbps on March 23, 2018 16:15

4.86 Mbps

A Komparify User from Parth Row House, Parijat Nagar, Jahangir Pura, Surat, Gujarat 395005, India measured Internet speed of 5.00 Mbps on March 22, 2018 09:31

5.0 Mbps

A Komparify User from 12, Nanpura Rd, Nanpura, Surat, Gujarat 395001, India measured Internet speed of 21.72 Mbps on March 17, 2018 19:30

21.72 Mbps

A Komparify User from 405, Vivekanand Society, Varachha, Surat, Gujarat 395010, India measured Internet speed of 1.94 Mbps on March 04, 2018 17:31

1.94 Mbps

A Komparify User from G-6, Nagina Vadi Rd, Naginawadi, Patel Nagar, Surat, Gujarat 395004, India measured Internet speed of 2.33 Mbps on February 23, 2018 11:02

2.33 Mbps

A Komparify User from talcv, Bhaga Talav Main Rd, Laxmi Nagar, Shahpore, Udhna, Surat, Gujarat 395003, India measured Internet speed of 3.31 Mbps on February 15, 2018 13:49

3.31 Mbps